Warunki współpracy z fotografem Barbarą Rompską

 1. Ujęcia ( zdjęcia w postaci elektronicznej) wybrane przez zamawiającego z galerii ze zdjęciami z sesji udostępnionej przez wykonawcę będą przekazane zamawiającemu będą po autorskiej obróbce oraz przesłane w pełnej rozdzielczości.
 2. Odbitki (wydruki) wywoływane są na papierze jedwabnym o wymiarach 15x23cm. Odbitki, które mają zostać wywołane wybierane są przez zamawiającego z opłaconych ujęć elektronicznych. Nie ma możliwości wykupienia odbitki bez wykupienia danego zdjęcia w wersji elektronicznej.
 3. Fotoalbumy są projektowane przez Wykonawcę z opłaconych ujęć elektronicznych. Zamawiający ma możliwość maksymalnie dwukrotnego naniesienia zmian i poprawek w projekcie.
 4. Wynagrodzenie jest płatne w dwóch ratach TYLKO I WYŁĄCZNIE przelewem na konto bankowe Wykonawcy (podane w umowie). Zadatek – wraz z umową są wymagane do rezerwacji terminu. Pozostała kwota za sesję płatna jest do 1 dnia roboczego po terminie sesji.
 5. Od 1 czerwca do 30 września w soboty i niedziele dostępne są tylko sesje z pakietu Standard i Exclusive
 6. Sesje plenerowe wykonuję tylko o wschodzie słońca lub 1-1,5h przed jego zachodem. Nie wykonuję sesji plenerowych w środku dnia ze względu na ostre słońce. W przypadku zachmurzonej pogody możemy zmienić godzinę sesji na wcześniejszą dopiero w dniu sesji. Godziny wschodów i zachodów w danym terminie możesz sprawdzić tutaj
 7. Niezbędne do wykonania sesji jest podanie danych do umowy takich jak ( imię i nazwisko, nr te, e-mail, adres zamieszkania oraz PESEL)
 8. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania selekcji i obróbki zdjęć oraz udostępnienia ich w galerii internetowej do 1 miesiąca od daty wpłacenia pełnego wynagrodzenia po sesji.
 9. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby efekt pracy był dla Zamawiających satysfakcjonujący.
 10. Wykonawca nie wykonuje takich operacji w trakcie obróbki zdjęć jak usuwanie postaci, usuwanie przedmiotów, dodawanie przedmiotów i postaci, zmiany plastyki twarzy lub postury postaci.
 11. Zadatek pobrany przez Wykonawcę nie jest zwracany. W przypadku zdarzenia losowego (np. nagła choroba fotografa lub pobyt w szpitalu) zadatek zostanie zwrócony w wartości nominalnej lub jeśli Zamawiający nie będzie chciał rezygnować z usługi to wykonawca dołoży wszelkich starań, aby  znaleźć nowy termin na sesję dogodny dla obu stron.
 12. W przypadku choroby Zamawiającego, która spowoduje, że nie będzie mógł się pojawić na sesji, możliwe jest przełożenie jeden raz jej terminu, tylko i wyłącznie kiedy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. W momencie kiedy  zamawiający nie pojawi się na sesji bez wcześniejszej informacji, zadatek przepada i nie jest już ustalany nowy termin sesji.
 13. Jeśli miejscowość, w której odbywa się sesja jest oddalona od miejsca zamieszkania Wykonawcy o więcej niż 30 km doliczana jest opłata za dojazd w wysokości 1 zł za 1km (licząc w obie strony).
 14. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie, w przypadku spóźnienia ( bez poinformowania z 30min wyprzedzeniem) czas sesji jest proporcjonalnie skracany.
 15. W przypadku sesji domowej to Fotograf dojeżdża do domu Zamawiającego. W przypadku sesji plenerowej istnieje możliwość przeniesienia terminu zdjęć jeden raz ze względu na pogodę. Sesja odwoływana jest na godzinę przed ustalonym terminem w przypadku porywistego deszczu, wiatru bądź burzy. Ciemne chmury nie są powodem do odwołania zdjęć.
 16. Po odbyciu się sesji nie ma możliwości zmiany pakietu. Możliwe jest dokupienie ujęć elektronicznych zgodnie z cennikiem na stronie www.rompskafotografia.pl

Oświadczenie Zamawiających

 1. Zamawiający oświadczają, że zapoznali się z portfolio Wykonawcy i akceptują styl jego fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy post produkcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii rodzinnych/lifestylowych, jak również zgadzają się z jego artystyczną interpretacją fotograficzną zdjęć. Są świadomi, że w galerii znajda się zdjęcia nietkóre w wersji kolorowej, a niektóre w wersji czarno białej
 2. Zamawiający zobowiązują się nie ingerować w technikę obróbki graficznej fotografii stosowaną przez Wykonawcę.
 3. Zamawiajacy rozumie, że końcowy efekt zdjęć uzależniony jest od zastanego oświetlenia, pogody, wyglądu, humoru osób znajdujących się na zdjęciach.
 4. Zamawiajacy ma prawo do złożenia reklamacji, natomiast musi to zrobić w terminie maksymalnie do 2 tygodni od daty oddania zdjęć w formie elektronicznej poprzez internetową galerię, ponieważ po upływie tego terminu oryginalne pliki zostają usunięte z komputera Wykonawcy i nie ma możliwości już naniesiania poprawek na zdjęcia.

Oświadczenie Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania usługi określonej w § 1 pkt. a) umowy posiada niezbędne i odpowiednie zaplecze techniczne do zapewnienia ciągłości wykonywanej usługi tj. posiada dodatkowy aparat fotograficzny oraz odpowiednie obiektywy.
 2. Wykonawca ponadto zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania sesji zdjęciowych rodzinnych lifestylowych, a jego praca jest efektem działalności twórczej, wolnej od wad prawnych.