...
Fotograf na chrzest święty, Barbara Romspka, Warszkowo, kościół, sakramentu chrztu, msza

Chrzest Św.

Przygotowania i chrzest święty w Parafii NMP Królowej Polski w Warszkowie

Chrzest święty Klary w Kościele pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu

Chrzest święty Janka W Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku

Chrzest święty Franka w Parafii pw. Św. Szczepana w Rymaniu

Chrzest święty w Kościele Rzymskokatolickim Św. Józefa Oblubieńca w Słupsku

Chrzest święty w Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie

Chrzest Święty w Kaplicy Straży Granicznej w Koszalinie

Chrzest święty Oliwki w Kościele Św. Kazimierza w Koszalinie

Chrzest święty Hani w Kaplicy Wojskowej Św. Marcina w Koszalinie

Chrzest święty Bronki poprzez całkowite zanurzenie podczas Triduum Paschalnego w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie

Co roku podczas Wigilii Paschalnej w Koszalińskim Kościele odbywa się chrzest poprzez całkowite zanurzenie. Chrzcić oznacza „zanurzyć”, a „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”, ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa.

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywany darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie.Namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza). Oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem. Szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem – ponieważ oczyszcza. Pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga


Chrzest święty Marysi w Kościele Św. Kazimierza w Koszalinie

Chrzest Blanki w Kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie

Jakie trzeba spełniać warunki aby zostać chrzestnym?

1. Mieć ukończone 16 lat
2. Być po bierzmowaniu
3. Jeśli żyjesz w związku małżeńskim to nie tylko w cywilnym lecz w sakramentalnym. Nie możesz również żyć w konkubinacie
4. Jeśli jeszcze uczęszczasz do szkoły średniej to musisz brać udział w katechezie szkolnej
5. Musisz dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że możesz pełnić funkcję chrzestnego

Spodobały Ci się moje zdjęcia? Zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą oraz do odwiedzenia moich stron na portalach społecznościowych facebook oraz instagram.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.