Fotograf na chrzest święty, Barbara Romspka, Warszkowo, kościół, sakramentu chrztu, msza

Chrzest Św.

Przygotowania i chrzest święty w Parafii NMP Królowej Polski w Warszkowie

Chrzest święty Klary w Kościele pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu

Chrzest święty Janka W Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku

Chrzest święty Franka w Parafii pw. Św. Szczepana w Rymaniu

Chrzest święty w Kościele Rzymskokatolickim Św. Józefa Oblubieńca w Słupsku

Chrzest święty w Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie

Chrzest Święty w Kaplicy Straży Granicznej w Koszalinie

Chrzest święty Oliwki w Kościele Św. Kazimierza w Koszalinie

Chrzest święty Hani w Kaplicy Wojskowej Św. Marcina w Koszalinie

Chrzest święty Bronki poprzez całkowite zanurzenie podczas Triduum Paschalnego w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie

Co roku podczas Wigilii Paschalnej w Koszalińskim Kościele odbywa się chrzest poprzez całkowite zanurzenie. Chrzcić oznacza „zanurzyć”, a „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”. Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”, ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa.

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywany darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. Łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili. Chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie.Namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza). Oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem. Szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd. Obmyciem – ponieważ oczyszcza. Pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga


Chrzest święty Marysi w Kościele Św. Kazimierza w Koszalinie

Chrzest Blanki w Kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie

Jakie trzeba spełniać warunki aby zostać chrzestnym?

1. Mieć ukończone 16 lat
2. Być po bierzmowaniu
3. Jeśli żyjesz w związku małżeńskim to nie tylko w cywilnym lecz w sakramentalnym. Nie możesz również żyć w konkubinacie
4. Jeśli jeszcze uczęszczasz do szkoły średniej to musisz brać udział w katechezie szkolnej
5. Musisz dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że możesz pełnić funkcję chrzestnego

Spodobały Ci się moje zdjęcia? Zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą oraz do odwiedzenia moich stron na portalach społecznościowych facebook oraz instagram.